Jump to content

Przemysł stoczniowy i metalowy

Nasi Klienci z tej tak charakterystycznej dla Trójmiasta branży są dowodem że przemysł stoczniowy to nie tylko historia przemian ustrojowych w Polsce, lecz także nowoczesność i zdolność do adaptacji zmieniających się warunków działalności w zetknięciu z wyzwaniami globalizacji. Wraz z naszymi Klientami przeszliśmy długą drogę przekształceń organizacyjnych i własnościowych tej branży od wielkich przedsiębiorstw państwowych do mniejszych, ale o wiele bardziej efektywnych wyspecjalizowanych spółek prywatnych z sukcesem rywalizujących z firmami zagranicznymi. Znajomość tej branży oraz bogate doświadczenia naszych specjalistów z dziedziny finansów, prawa podatkowego, księgowości i audytu pozwalają na wspieranie naszych Klientów kompletnymi i dostosowanymi do ich wymogów usługami.


Back to top