Jump to content

Hotelarstwo i turystyka

Rosnący z roku na rok udział sfery usług w produkcie narodowym brutto jest faktem niepodważalnym. W ciągu ostatnich 20 lat doszło do ogromnej zmiany w tej gałęzi gospodarki, zarówno pod względem jakościowym jak i własnościowym. Ze względu na walory turystyczne regionu Wybrzeża i jego morsko-lądową specyfikę komunikacyjną – hotelarstwo i usługi turystyczne wykazują ciągłą tendencję wzrostową. Nasi Klienci z tej branży nie są tutaj wyjątkiem. Uwzględniając ich specyfikę oraz wynikające z niej zapotrzebowanie na usługi audytorskie, doradztwa finansowego i podatkowego, przygotowaliśmy szeroką ofertę usług dostosowanych do wymogów tej branży.


Back to top