Jump to content

Handel hurtowy i detaliczny

Ogromna konkurencja w handlu na polskim rynku nie jest niczym wyjątkowym, lecz wynika z ogólnego światowego trendu koncentracji rynku i objawem coraz szerszej globalizacji. Nadal ścierają się dwie przeciwstawne tendencje – wzrost wyspecjalizowanych światowych sieci handlowych oraz budowanie własnych sieci dystrybucji przez światowe koncerny produkcyjne.

To przedsiębiorstwa handlowe jako pierwsze narażone są skutki recesji i kryzysu gospodarczego w postaci spadku popytu. Dodatkowo dotyka je problem finansowania zapasów i zatory płatnicze. Dodatkowym ryzykiem każdego przedsiębiorstwa handlowego jest coraz krótszy cykl życia produktu, coraz szybsze technologiczne i rynkowe „starzenie się” towaru oraz rosnące koszty reklamy.

Naszym klientom z branży handlowej zawsze staramy się pomóc w rozwiązywaniu tych problemów. Wielu z nich docenia do dziś naszą pomoc z lat ubiegłych, która pozwoliła im do dziś utrzymać silną i stabilną pozycję na rynku.


Back to top