Jump to content

Corporate finance

Świadczymy usługi doradcze związane z:

 • połączeniami i przejęciami przedsiębiorstw
 • pozyskiwaniem kapitałów od prywatnych inwestorów (venture capital i private equity)
 • pozyskiwaniu kapitału z giełdy 

Usługi szczegółowe z zakresu Corporate Finance obejmują:

 • ekspertyzy typu „due diligence” (w zakresie indywidualnie uzgodnionym ze zleceniodawcą)
 • analizy w ramach „data room”, ocenę ryzyka transakcyjnego
 • monitoring sytuacji po transakcji (gwarancje cenowe, ujęcie księgowe transakcji, optymalizacja warunków transakcji)
 • integrację potransakcyjną
 • doradztwo przy fuzjach i połączeniach, uwzględniające aspekty finansowe, podatkowe i księgowe
 • analizy ekonomiczno-finansowe oraz biznesplany
 • wyceny wartości przedsiębiorstw – wg wybranych metod
 • badania poprawności połączeń z punktu widzenia rachunkowości (purchase accounting)

Osoba do kontaktu

 

Maciej Trzemżalski

Członek Zarządu, biegły rewident

tel.: +48 503 674 122

e-mail: 

m.trzemzalski@moorestephens.gda.pl

Back to top