Jump to content

Audyt

Oferujemy badanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i najlepszymi światowymi standardami audytu.

Nie ograniczamy się do wybranych rodzajów przedsiębiorstw – posiadamy doświadczenie w audycie wielu podmiotów z rozmaitych branż gospodarki.

Wykonujemy badania rocznych sprawozdań finansowych, przeglądy roczne i okresowe sprawozdań finansowych oraz świadczymy inne usługi wchodzące w zakres usług audytorskich, takie jak:

  • badanie i przegląd jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polską ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS), American GAAP oraz innymi standardami
  • badanie i przegląd skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami
  • usługi poświadczające i usługi pokrewne, w tym m.in. usługi w uzgodnionym zakresie (agreed-upon procedures)
  • przekształcenia spółek: badanie planów przekształcenia, połączenia i podziału, opinie na temat wniesionych aportów, ustalenie parytetu wymiany
  • pozostałe usługi atestacyjne

Osoba do kontaktu

 

Maciej Trzemżalski

Członek Zarządu, biegły rewident

tel.: +48 503 674 122

e-mail: 

m.trzemzalski@moorestephens.gda.pl

Back to top